Styrelse

Ordförande:
Ulf Meyer
ulf.meyer@fatet.se

Sekreterare:

Michael Priba

michael.priba@fatet.se

Kassör
Göran Tångring

goran.tangring@fatet.se

Ledamot

Anna Zetterlund

anna.zetterlund@fatet.se

 

Stadgar

Årsmöten

 

Styrelsemöten

Kontakta sekreteraren som du vill ha protokoll som inte är upplagda 2013-2014.

Kontakta sekreteraren för protokoll från tidigare möten och styrelsemöten.