Samfälligheten består av 148 fastigheter belägna på Stockfallet i norra delen av Karlstad.

Den bildades 1974 med uppdraget att förvalta områdets centrala TV-anläggning och fjärrvärmenät. Idag förvaltar samfälligheten endast det egna fibernätet som är anslutet till Karlstad Stadsnät samt tillhandahåller ett grundutbud av TV-kanaler.