Ränteavdrag

Nu är det uträknat vad ränteavdraget per hushåll blir: 321,26 kronor.

Så här kan du skriva i deklareringen: Uppg. om lånet: Yrkar på ränteutgift med 321,26 SEK, Länsförsäkringar Värmland 9023 8183 272.

Viktigt

I takt med att allt fler betalar årsavgiften via internet saknas ibland uppgift om vilken fastighet betalningen avser.

Ange därför i meddelande till betalningsmottagaren: Gata och husnummer.

Om detta missas är det mycket svårt att se vem som betalat och det kan medföra att

påminnelse utfärdas trots att avgiften är betald.

Betalningsansvar

Avgiften till samfälligheten belastar fastigheten och detta innebär betalningsansvar även för skuld som uppstått under tidigare ägare. Detta är viktigt i samband med ägarbyte.

Nuvarande ägare får reglera ev skuld med tidigare ägare.

I förlängningen kan skuld till samfälligheten komma att överlämnas till kronofogdemyndigheten vilket vi helst vill slippa.

Årsmöte och ränteavdrag

I år är sista året en fysisk kallelse till årsmötet kommer i brevlådan. Nästa år finns informationen på hemsidan (som nu) och information om årsmötet kommer även att finnas på undercentralens kommande anslagstavla.

Årets möte är 10 maj, kl. 19.00 på Stocken.

I år kan varje hushåll göra ränteavdrag med 349,82 SEK.

Så här kan du skriva i deklareringen: Uppg. om lånet: Yrkar på ränteutgift med 349,82 SEK, Länsförsäkringar Värmland 9023 8183 272.

Ny box

Alla i samfälligheten har fått en lapp i brevlådan om en uppgradering. Styrelsen vill påminna dem som inte hämtat sin box att hämta den.

Samfälligheten har som bekant uppgift att förvalta det gemensamma fibernätet. Den tekniska utvecklingen går mot allt större tv-apparater och bildkvalitén med analoga tv-signaler blir avsevärt sämre. Genom att teckna avtal om digital-tv säkerställer samfälligheten möjlighet till god bildkvalité för alla.

Ny och levande hemsida

Som ni märker är hemsidan ny, den kommer att förbättras efter hand och på just den här fliken kommer nyheter att presenteras. Inom närmsta veckan kommer e-posten att komma i bruk till styrelsen, då kan frågor och andra ärenden skickas till de adresserna.

Titta gärna på de olika flikarna och se vad som finns.